Verklaring van erfrecht

Honorarium verklaring van erfrecht
€ 450,00
Kosten derden: 
Bijdrage voor het Kwaliteitsfonds Notariaat
€ 8,22
Onderstaande prijs is exclusief kosten aan derden (Verificatie persoonsgegevens (per persoon 18,76 euro (incl. BTW))
Subtotaal: 
€ 458,22
BTW: 
€ 96,22
Prijs: 
€ 555,00