Verdeling na scheiding/samenwoning

Akte van verdeling na scheiding/samenwoning
€ 520,00
Kosten derden: 
Kadastrale inzage
€ 25,00
Kadastraal tarief inschrijving
€ 82,50
Bijdrage voor het Kwaliteitsfonds Notariaat
€ 8,22
N.B. Kadastrale kosten variëren naar gelang het aantal (gedeeltelijke) percelen. Onderstaande prijs is exclusief kosten aan derden (Verificatie persoonsgegevens (per persoon 18,76 euro) en royementen
Subtotaal: 
€ 635,72
BTW: 
€ 116,18
Prijs: 
€ 751,90