Twee gelijkluidende testamenten

2 gelijkluidende testamenten
€ 399,00
Centraal testamentenregister
€ 11,00
Kosten derden: 
Bijdrage voor het Kwaliteitsfonds Notariaat
€ 16,44
Onderstaande prijs is exclusief kosten aan derden (Verificatie persoonsgegevens (per persoon 18,76 euro (incl. BTW))
Subtotaal: 
€ 426,44
BTW: 
€ 89,55
Prijs: 
€ 515,99