Samenlevingsovereenkomst en twee gelijkluidende testamenten

Honorarium samenlevingsovereenkomst en twee gelijkluidende testamenten
€ 584,00
Kosten derden: 
Centraal testamentenregister
€ 22,00
Bijdrage voor het Kwaliteitsfonds Notariaat
€ 24,66
Onderstaande prijs is exclusief kosten aan derden (Verificatie persoonsgegevens (per persoon 18,76 euro (incl. BTW))
Subtotaal: 
€ 630,66
BTW: 
€ 132,44
Prijs: 
€ 763,10