Samenlevingsovereenkomst

Honorarium samenlevingsovereenkomst
€ 265,00
Kosten derden: 
Centraal testamentenregister
€ 11,00
Bijdrage voor het Kwaliteitsfonds Notariaat
€ 8,22
Onderstaande prijs is exclusief kosten aan derden (Verificatie persoonsgegevens € 18,76 per persoon (incl. BTW))
Subtotaal: 
€ 284,22
BTW: 
€ 59,69
Prijs: 
€ 343,91