Twee gelijkluidende levenstestamenten / algemene volmachten

Twee gelijkluidende levenstestamenten/algemene volmachten
€ 387,00
Centraal levenstestamentenregister
€ 13,00
Kosten derden: 
Bijdrage voor het Kwaliteitsfonds Notariaat
€ 16,44
Onderstaande prijs is exclusief kosten aan derden (Verificatie persoonsgegevens (per persoon 18,76 euro (incl. BTW))
Subtotaal: 
€ 416,44
BTW: 
€ 87,45
Prijs: 
€ 503,89