Levenstestament/algemene volmacht

Levenstestament/algemene volmacht
€ 310,00
Centraal Leventestamentenregister
€ 6,50
Kosten derden: 
Bijdrage voor het Kwaliteitsfonds Notariaat
€ 8,22
Onderstaande prijs is exclusief kosten aan derden (Verificatie persoonsgegevens (per persoon 18,76 euro (incl. BTW))
Subtotaal: 
€ 324,72
BTW: 
€ 68,20
Prijs: 
€ 392,92