Huwelijks-/partnerschaps-voorwaarden

Huwelijks-/partnerschapsvoorwaarden
€ 450,00
Griffierecht Rechtbank
€ 187,00
Centraal Testamentenregister
€ 11,00
Kosten derden: 
Bijdrage voor het Kwaliteitsfonds Notariaat
€ 8,22
Onderstaande prijs is exclusief kosten aan derden (Verificatie persoonsgegevens (per persoon 12,50 euro)
Subtotaal: 
€ 656,22
BTW: 
€ 98,54
Prijs: 
€ 754,76