Huwelijks-/partnerschaps-voorwaarden

Huwelijks-/partnerschapsvoorwaarden
€ 450,00
Griffierecht Rechtbank
€ 191,00
Centraal Testamentenregister
€ 11,00
Kosten derden: 
Bijdrage voor het Kwaliteitsfonds Notariaat
€ 8,22
Onderstaande prijs is exclusief kosten aan derden (Verificatie persoonsgegevens (per persoon 18,76 euro (incl. BTW))
Subtotaal: 
€ 660,22
BTW: 
€ 98,54
Prijs: 
€ 758,76