Huwelijks-/partnerschaps-voorwaarden

Huwelijks-/partnerschapsvoorwaarden
€ 450,00
Griffierecht Rechtbank
€ 187,00
Centraal Testamentenregister
€ 11,00
Onderstaande prijs is exclusief kosten aan derden (Verificatie persoonsgegevens (per persoon 15,00 euro)
Subtotaal: 
€ 648,00
BTW: 
€ 96,81
Prijs: 
€ 744,81