Huwelijks-/partnerschaps-voorwaarden en twee gelijkluidende testamenten

Huwelijks-/partnerschapsvoorwaarden en twee gelijkluidende testamenten
€ 856,00
Griffierecht Rechtbank
€ 191,00
Centraal Testamentenregister
€ 11,00
Kosten derden: 
Bijdrage voor het Kwaliteitsfonds Notariaat
€ 24,66
Onderstaande prijs is exclusief kosten aan derden (Verificatie persoonsgegevens (per persoon 18,76 euro (incl. BTW))
Subtotaal: 
€ 1.082,66
BTW: 
€ 226,52
Prijs: 
€ 1.309,18