Huwelijks-/partnerschaps-voorwaarden en twee gelijkluidende testamenten

Huwelijks-/partnerschapsvoorwaarden en twee gelijkluidende testamenten
€ 856,00
Griffierecht Rechtbank
€ 187,00
Centraal Testamentenregister
€ 11,00
Onderstaande prijs is exclusief kosten aan derden (Verificatie persoonsgegevens (per persoon 12,50 euro)
Subtotaal: 
€ 1.054,00
BTW: 
€ 221,34
Prijs: 
€ 1.275,34