Enkelvoudig testament

Enkelvoudig testament
€ 289,00
Centraal testamentenregister
€ 5,50
Kosten derden: 
Onderstaande prijs is exclusief kosten aan derden (Verificatie persoonsgegevens (per persoon
€ 15,50
Bijdrage voor het Kwaliteitsfonds Notariaat
€ 8,22
Subtotaal: 
€ 318,22
BTW: 
€ 65,67
Prijs: 
€ 383,89